Kaabeldussüsteemid

Õppekursuse eesmärk on koondada ühte allikasse laiaulatuslik kaabeldussüsteemide kohta olemas olev materjal ning võimaldada materjalidega tutvumist eesti keeles. Kui signaalide edastamine elektriliste signaalidega on tuntud juba pikemat aega ja põhiliseks muudatuseks on üha suuremate edastuskiiruste ja ribalaiuste kasutuselevõtt, siis suhteliselt uue edastuskeskkonnana on võetud kasutusele valgusjuhid ja signaalide edastamine valgussignaalidega. Vaatamata telekommunikatsioonisüsteemide ja sealhulgas ka kaabeldussüsteemide pikaajalisele ning üha intensiivsemsle kasutamisele puudus seniajani seda valdkonda käsitlev eestikeelne kirjandus. Seda tühikut peabki käesolev õppekursus loengumaterjalide kõrval täitma.
 
                                                                                                                Vello Vanem
Euroopa Liidu logo