Jootetehnoloogiad ja jootematerjalid

 
 
e-kursus

Alus: Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava

Moodul: Jootetehnoloogiad ja jootematerjalid, 4ÕP

Koostas: Ilmar Ilinõh, Mikhail Shenkin

Tallinna Polütehnikumi automaatika ja elektroonika valdkonna kutseõpetajad

2013