Kodu

 

 
 
 

Jootetehnoloogiad ja jootematerjalide-kursus

Alus: Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava

Moodul: Jootetehnoloogiad ja jootematerjalid, 4ÕP

Koostas: Mikhail Shenkin

Tallinna Polütehnikumi automaatika valdkonna kutseõpetaja

2012