Kokkuvõtmismasinad – kollaatorid

Kollaatoreid eristab:

- söötmispesade asend masinas – horisontaalselt või vertikaalselt

- mõeldud kas lahtistele poognatele (nim.ka sorteerimiseks) või voltpoognatele

 

  • erinevused materjali söötmisviisis:

  - lahtiseid poognaid võetakse kokku poogen poogna pealt

                    - voltpoognate puhul võetakse poognavirnast alumine poogen

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License