Menüü
 
 
 
Võrdlusmeetod  
Võrdlusmeetodiks nimetatakse meetodit, mille puhul mõõdetav suurus määratakse võrdlemise teel antud suuruse mõõteühikuga (takistuse mõõtmine mõõtesillaga).

Mõõtesild

Võrdlusmeetodid jagunevad:
  • kompensatsioonimeetod
  • diferentsiaalmeetod
  • asendusmeetod
Kompensatsioonimeetodi puhul muudetakse mõõdetava või temaga funktsionaalselt seotud suuruse mõju mõõteriistale sama liiki tuntud suuruse vastutoimega nulliks. Näiteks elektromotoorjõu mõõtmine tuntud pingega kompenseerimise teel.

Diferentsiaalmeetodi puhul määratakse mõõteriista abil mõõdetava ja tuntud suuruse vahe.

Asendusmeetod. Selle meetodi puhul mõõdetava suuruse asendamine tuntud suurusega ei muuda mõõteriista näitu.

Kompensatsiooni ja diferentsiaalmeetodid on väga täpsed, mõõteviga on alla 0,001%, kuid nõuab mõõtmiseks tunduvalt kauem aega ning ka tunduvalt kallimat ja keerukamat aparatuuri.