Menüü
 
 
 
Terminid ja definitsioonid  

Mõõteriistade kirjeldamisel kasutatakse järgmisi termineid:

 • Mõõteriista mõõtepiirkond - suurim suurus, mida mõõteriist võimaldab mõõta;
 • Jaotis - skaalale kantud tähistus; Mõõteriista näidupiirkond on mõõdetava suuruse väärtuste vahemik, mille ulatuses skaala on gradueeritud. Mõõtepiirkond hõlmab kõigi näidupiirkondadega mõõdetavat suuruse väärtuste vahemikku, mille ulatuses mõõtmisviga ei ületa mõõteriista normeeritud väärtust.
 • Mõõteriista jaotiste üldarv - skaalale kantud jaotiste summa.
 • Mõõteriista skaala konstant "C" - näitab, mitu mõõtühikut on ühes jaotises ning on leitav järgmise valemiga:

,

kus
 • An - tinglikult tähistatud mõõteriista mõõtepiirkond. Reaalselt tuleb tähistada konkreetse mõõteriista tähisega (näiteks ampermeetri puhul In);
 • αn - mõõteriista jaotiste üldarv.

Joonisel on toodud vattmeetri skaala, millel on 120 jaotust. Sinises tabelis on antud voolumähise mõõteulatus, punases pingemähise mõõteulatus.

Vattmeetri konstandi arvutamisel tuleb silmas pidada, et tal on kaks mõõtemähist - voolu- ja pingemähis. Vattmeetri konstandi arvutamiseks, kasutatakse järgmist valemit:

.

 • Konstandi mõõtühikud:
   A/jaot; mA/jaot; V/jaot; mV/jaot; W/jaot; jne.(amprit jaotuse kohta)

 • Mõõteriista skaala tundlikus - mõõteriista skaala konstandi pöördväärtus. Näitab mitu jaotist on ühes ühikus ehk teisisõnu, näitab kui palju seier mõõteriista skaalal liigub, väikseima ühiku mõõtmisel.
 • .

 • Tundlikuse mõõtühikud:
   jaot/A; jaot/mA; jaot/V; jaot/mV; jaot/W; jne (jaotust ampri kohta).


 • Mõõteriista täpsusklass - näitab suurimat taandatud viga.
 • Hälve - mõõtemehhanismi liikuvaosa kõrvalekalle.
 • Summutamine - osuti võnkumise vähendamine.

   


 •  

   

   
   
    Elektrimõõtmised
  Aleksei Lukašin  

  Brought by

  Website Templates