Menüü
 
 
 
Tähistused mõõteriistal  
1. Mõõtemehhanismi tüüp  
1.1 Magnetelektriline mõõtemehhanism;
1.2 Elektromagnetiline mõõtemehhanism;
1.3 Elektrodünaamiline mõõtemehhanism;
1.4 Ferrodünaamiline mõõtemehhanism;
1.5 Elektrostaatiline mõõtemehhanism;
1.6 Induktsioonmõõtemehhanism.
2. Mõõteriista skaala asend  
2.1 Horisontaalne;
2.2 Vertikaalne;
2.3 Kaldasend (näiteks 60°).
3. Mõõdetava voolu liik  
3.1 Alalisvool; DC
3.2 Vahelduvvool; AC
3.3 Kolmefaasiline vahelduvvool. 3AC
4. Mõõteriista täpsusklass  
4.1 Täpsusklass kui protsentides normeeritud viga on näiteks 1,5% mõõtepiirkonnast;
4.2 Täpsusklass kui protsentides normeeritud viga on näiteks 1,5% skaala pikkusest.
5. Muud  
5.1 Number tähistab pinget, millega on kontrollitud isolatsiooni korrasolekut, kilovoltides.
5.2 Tähistab vastavust Euroopa liidu nõuetele
5.3 Topelt isolatsioon
5.4Mõõtmise 1. kategooria, lubab teostada mõõtmisi elektroonika seadmetel CAT I
5.5 Mõõtmise 2. kategooria, lubab teostada mõõtmisi ühefaasilistes madalpingeahelates. CAT II
5.6 Mõõtmise 3. kategooria, lubab toestada mõõtmisi kolmefaasilistel tarbijatel. CAT III
5.7 Mõõtmise 4. kategooria lubab teostada mõõtmisi välistingimustes ning kõikidel jaotusseadmetel CAT IV