Menüü
 
 
 
Kaudne mõõtmismeetod  
Kaudseks mõõtmismeetodiks nimetatakse meetodit, mille puhul otsitavat suurust ei loeta mõõteriista skaalalt, vaid arvutatakse teiste suuruste ja otsitava suuruse vahelise tuntud seose põhjal (leitakse võrrandi abil). Võrrandi koostamiseks on vaja teha mitu mõõtmist. Näiteks takistuse mõõtmine amper- ja voltmeetri meetodil või võimsuse mõõtmine (alalisvoolul) samal meetodil.