Salvestusseadmed

Tänapäeval kasutatakse nii analoogkaamerate kui IP kaamerate pildi salvestamiseks digitaalseid salvesteid.

 Salvesti valitakse tavaliselt objekti parameetrite järgi ja see sõltub:

  • kasutajate arvust,
  • kaamerate arvust,
  • vajaliku salvestuse reziimist (manuaalne, graafikujärgne või liikumise peale salvestamine).

 

Salvesti arhiivi säilitamise pikkus sõltub lisatavate kõvaketaste mahust ja suurusest. Kaamerate pildid salvestatakse vastavalt parameetritele, nt. kaadrite arv sekundis (FPS), salvestusmeetod (PAL või NTCS), pilditihedus jne. Enamikul salvestitel on olemas võrgukaart, mille abil saab seadme ühendada LAN-võrku.

Süsteemi väljaehitamisel tuleks vältida ebakvaliteetseid ühendusi, toiteplokke ja kaableid.