Avarii- ja reservtoite seadmed ja lahendused

Avariitoite generaatorseade on iseseisvalt elektrienergiat tootev süsteem, mida on hädavajalik kasutada kohtades kus elektrikatkestus võib osutuda eluohtlikuks inimestele, seadmetele või kaasa tuua suuri kahjusid (haiglad, tootmised, jne.). Reservtoite generaatorseade on iseseisvalt elektrienergiat tootev süsteem, mis võimaldab elektriseadmetel töötada ka tavalise elektrikatkestuse ajal. Reservtoite generaatorseadmete käivitamiseks kulub keskmiselt 3 minutit. Generaatoreid kasutatakse kas reserv- või püsitoite allikana ehk katkematu toiteallikana.