Näide

Antud näite eelduseks on, et mikrokontrolleri pordid on õigesti konfigureeritud ja selleks, et kasutada näites toodud registrite nimetusi, peab programmi algusesse lisama faili, kus on defineeritud registrite nimed. Definitsioonide faili lisamiseks tuleb kirjutada programmi algusesse .include<m88def.inc>