A/D muundamine

Praktikas on endiselt suur tähtsus anduritel, mis väljastavad analoog signaale. Selleks, et analoog signaale mikrokontrolleriga töödelda on vaja nad esmalt digitaalsele kujule muundada.

Mikrokontrollerile ATmega88 on A/D muundur sisse ehitatud ja analoog signaali võib anda otse mikrokontrolleri väljaviigule.

Millises vahemikus võib sisendis olev analoog signaal olla määratakse mikrokontrolleri väljaviiguga, mis ühendatakse väga stabiilse referentspinge allikaga.

ATmega88 A/D muundur on 10 bitiline.

Selleks, et imiteerida analoogandurit, on mikrokontrolleri vastava väljaviigu külge ühendatud muuttakisti. Muutes muuttakisti takistust, on võimalik muuta mikrokontrolleri väljaviigu pinget sujuvalt nullist kuni viie voldini.